Over het project

Achtergrond

Medio 2012 benaderde de NTR het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid met de vraag enkele van hun websites te archiveren. De reden hiervoor was dat vanwege bezuinigingen de publieke omroepen het aantal websites drastisch moest reduceren. Beeld en Geluid had inmiddels al ervaring opgedaan met het archiveren van omroepwebsites binnen onder meer het project Living Web Archives (LiWA), en wilde deze ervaring in de praktijk brengen omdat websites een belangrijke contextbron zijn voor het av-archief van Beeld en Geluid. Na enkele gesprekken besloten NTR en Beeld en Geluid de handen ineen te slaan en samen te werken omtrent het thema webarchivering, en als experiment vier websites te archiveren: Premtime, NovaTV, Verre Verwanten en SchoolTV Plein. Deze samenwerking startte op 1 januari 2013, met de volgende doelstellingen:

  • Archivering van een eerste set van de websites, voor huidige en toekomstige generaties, en hiermee ervaring opdoen met het archiveren van complexe en media-rijke websites;
  • Beschikbaarstelling van deze websites in een publiek toegankelijke online omgeving;
  • Onderzoeken hoe de tekstuele content in het webarchief hergebruikt kan worden in het interne Nieuwe Media Archief van de NTR.

De websites werden gearchiveerd - ook wel ‘gecrawled’ genoemd - in januari en februari 2013. Daarna werd de kwaliteit van de gearchiveerde websites gecontroleerd, aangezien er technisch gezien vaak iets mis gaat bij het crawlen, dat achteraf wel nog te corrigeren is. Nadat alle websites zo goed mogelijk waren gearchiveerd is het project uitgebreid geëvalueerd. Ten slotte werd het archief via www.beeldengeluidwebarchief.nl toegankelijk gemaakt.

Partners

Beeld en Geluid

Beeld en Geluid is een van de grootste audiovisuele archieven van Europa; het unieke gebouw op het Media Park in Hilversum herbergt ruim 800.000 uur aan radio, televisie, film en muziek. Beeld en Geluid maakt zijn collectie toegankelijk voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder mediaprofessionals, de creatieve sector, het onderwijs en het algemeen publiek. Sinds de opening van de experience, de publieksattractie van Beeld en Geluid, hebben al ruim 1 miljoen mensen een bezoek gebracht aan Beeld en Geluid. Door middel van onderzoek en innovatie heeft het instituut zich ontwikkeld tot een brede culturele instelling die door zijn opgebouwde kennis en infrastructuur een centrale functie inneemt binnen de archief- en mediasector.

NTR

De NTR is de publieke taakomroep, die per 1 januari 2011 is ontstaan uit een fusie van NPS, Teleac en RVU. Informatie, educatie en cultuur zijn de inhoudelijke pijlers van de NTR, met jeugd en diversiteit als speciale aandachtsgebieden. De NTR is als niet-ledengebonden omroep onafhankelijk en ongebonden. Dit stelt de NTR in staat programma’s te maken, waarbij de inhoud voorop staat. Programma’s die inspireren en een bijdrage leveren aan de persoonlijke groei van mensen. Dat maakt de NTR ‘speciaal voor iedereen’.

De crawls zijn uitgevoerd door Internet Memory Research.

Ontwikkeling webarchief

De front-end van het webarchief is ontwikkeld door Frontwise, de back-end en de zoekindex door Dispectu.